De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Aanvullende toelatingseisen bacheloropleiding

Bacheloropleidingen in het hbo en wo kunnen aanvullende eisen stellen bij het toelaten van studenten vanwege een specifiek onderwijsconcept (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs).

Instellingen kunnen aspirant-studenten selecteren die passen bij het beroepsprofiel van de opleiding of - voor een specifieke instelling en op opleidingsniveau - bij het onderwijsconcept (WHW, artikelen 7.26 en 7.26a). Selectie is dan mogelijk op basis van zogeheten aanvullende eisen: kennis, vaardigheden en eigenschappen van de aspirant-student. De eisen zijn ‘aanvullend’ ten opzichte van de reguliere toelatingscriteria (WHW, artikelen 7.24 en 7.25).

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist of een opleiding bij toelating aanvullende eisen mag stellen. De NVAO adviseert de minister hiertoe op basis van een protocol (zie onder).

Bacheloropleidingen in het hbo en wo kunnen bij de NVAO in het kader van deze regeling een aanvraag voor beoordeling indienen (zie onderstaand protocol). Deze aanvraag hoeft niet verbonden te zijn aan een aanvraag om accreditatie of toets nieuwe opleiding.

Ministeriële regeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de toelating tot het hoger onderwijs d.d. 3 april 2014, nr. 540459