De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Kwaliteitszorgstelsel en accreditatie in het hoger onderwijs Vlaanderen

2017-2018

 • In 2017 en 2018 vinden diverse SAMENaries plaats over het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel.

2016

 • De eerste zes instellingen zijn bezocht. De tweede ronde met zes instellingen is in de tweede helft van het jaar gestart.
 • Op 3 februari 2016 vond het tweede SAMENarie plaats.
 • De eerste training van de commissieleden heeft plaatsgevonden (commissieleden met een bestuurlijke achtergrond in het onderwijsveld; de volgende training is bestemd voor vertegenwoordigers van het werkveld).
 • De locatiebezoeken aan de instellingen vinden plaats vanaf 2016.

2015

 • november: start instellingsreviews.
 • 30 september: SAMENarie in Antwerpen voor de aanspreekpunten van universiteiten en hogescholen over de instellingsreviews.
 • Alle hogescholen en universiteiten kiezen voor de uitgebreide instellingsreview.
 • 19 juni: bekrachtiging Vlaamse Regering van kaders en kwaliteitscode. Het geïntegreerde accreditatiestelsel is een feit.
 • 10 juni: goedkeuring Ontwerp van decreet in het Vlaams Parlement.
 • 21 mei: goedkeuring zonder tegenstemmen Commissie Onderwijs Vlaams Parlement van het Ontwerp van decreet houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs met betrekking tot het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs.
 • 3 april: definitieve goedkeuring Vlaamse Regering na advies van de Raad van State aan het ontwerpdecreet dat de Codex Hoger Onderwijs wijzigt en heeft ontwerpdecreet ingediend bij het Vlaams Parlement ter behandeling.
 • 29 januari: advies VLOR over het voorontwerp van decreet houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs
 • 27 januari: advies SERV over het voorontwerp van decreet houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs

2014

 • 19 december: de beleidsnota aanpassing stelsel en het voorontwerp van decreet zijn principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Intussen bereidt de NVAO de kwaliteitscode en de aanpassing van het kader voor.
 • najaar: na de vorming van regering Bourgeois I heeft minister Crevits van Onderwijs een taskforce ingesteld met vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen, studenten, VLUHR-KZ en de NVAO om een voorstel te ontwikkelen voor een herziening van het accreditatiestelsel. 
 • 12 februari: behandeling Vlaams Parlement ontwerpdecreet NVAO bestuursbeginselen
 • 17 januari: behandeling Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen ontwerpdecreet NVAO bestuursbeginselen  

2013

De Vlaamse Regering diende in december 2013 bij het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet in tot bekrachtiging van het reglement van de NVAO tot bepaling van de bestuursbeginselen (stuk 2337 (2013-2014) - nr. 1). 

Met ingang van het academiejaar 2013-2014 trad het tweede Vlaamse accreditatiestelsel in werking. De NVAO organiseerde in november-december 2013 voorlichtingsbijeenkomsten over de tweede ronde en met name de instellingsreview hoger onderwijs Vlaanderen. De door de NVAO ontwikkelde beoordelingskaders voor de instellingsreview, de opleidingsaccreditatie en de toets nieuwe opleiding zijn bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

1999 - 2012

De Nederlandse en Vlaamse accreditatiestelsels vloeien voort uit de afspraken die de Europese ministers van Onderwijs in 1999 in Bologna maakten om in het hoger onderwijs de bachelor-masterstructuur in te voeren. Om internationaal opleidingen goed met elkaar te kunnen vergelijken, is het van belang om op onafhankelijke wijze vast te kunnen stellen of het hoger onderwijs voldoet aan bepaalde (gemeenschappelijke) kwaliteitseisen. Veel landen besloten daarom naast de bachelor-masterstructuur tevens een accreditatiestelsel in het hoger onderwijs te introduceren. 

Nederland en Vlaanderen richtten in 2003 bij Verdrag voor de uitvoering van het accreditatiestelsel de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op, als opvolger van de in 2002 opgerichte Nederlandse Accreditatieorganisatie (NAO). De NVAO verkreeg op 1 februari 2005 rechtspersoonlijkheid. In 2005 startte het accreditatiestelsel in Vlaanderen.