Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Titulatuur Nederland

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaalt welke graden en titulatuur iemand mag voeren (artikel 7.10a). Wanneer een instelling een graad verleent naar Nederlands recht zonder dat de desbetreffende opleiding is geaccrediteerd, dan is de instelling strafbaar (WHW, artikel 15.6). 

 

Overzicht titels in het Nederlandse hoger onderwijs

 

Meer informatie 

Afgestudeerden/studenten: burgervragen@minocw.nl of www.rijksoverheid.nl/contact
Hogeronderwijsinstellingen: Informatie Centrum Onderwijs ico@duo.nlWijziging hbo-titulatuur

Vanaf 1 januari 2014 mogen bepaalde afgestudeerde hbo-ers zichzelf Bachelor of Master 'of Arts', 'of Science' of 'of Laws' noemen. Er worden ook titels als Bachelor ┬┤of Business Administration', 'of Nursing' en 'of Social Work' ingevoerd. De invoering gaat stapsgewijs: wanneer 70 procent van de hbo-opleidingen uit dezelfde groep is geaccrediteerd, kan de hele groep de nieuwe graad invoeren. Maandelijks publiceert de NVAO welke clusters en daarbij behorende opleidingen de nieuwe titels kunnen invoeren. 


Let op: De nieuwe wet geldt niet met terugwerkende kracht. Dit omdat in de meeste gevallen niet met terugwerkende kracht kan worden beoordeeld of de nieuwe titel past bij de oude opleiding. Vragen hierover kunnen het beste worden voorgelegd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 

DBA/PhD 

De NVAO accrediteert geen DBA en PhD opleidingen. Het promotierecht is op grond van de Nederlandse wet voorbehouden aan de Nederlandse universiteiten; hieraan is geen accreditatie verbonden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op promoties.

  

Buitenlandse titel

Sommige opleidingen verstrekken een diploma van een buitenlandse - meestal Angelsaksische - universiteit. Dit is een geldig buitenlands diploma met de daarbij behorende buitenlandse graad (titel). Buitenlandse diploma's zijn echter niet automatisch erkend in Nederland. Hiervoor kunt u uw buitenlandse diploma laten waarderen door het Informatiecentrum Diplomawaardering. Voor wettelijk erkende Nederlandse graden moet de opleiding door de NVAO zijn geaccrediteerd.