Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Q&A platform

  • staat voor "quality", "assessment", "questions" en "answers", maar gaat nu over kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

 

 

  • biedt informatie, tips, meningen, voorbeelden en andere inzichten

 

  • is gratis, vrij toegankelijk, interactief en (meestal) Nederlandstalig

 

  • wordt mogelijk gemaakt door de NVAO, maar is van en voor alle bij de kwaliteitszorg betrokken medewerkers, instellingen en organisaties in het hoger onderwijs

 

vragen redactie

www.qazine.eu

Een van de uitgangspunten van het accreditatiestelsel is dat het een bijdrage levert aan het tot stand komen of versterken van een kwaliteitscultuur binnen het hoger onderwijs. Dat is een attitude, waarin de aandacht voor kwaliteit systematisch blijkt
en wordt gestimuleerd.

 

De NVAO beschouwt een kwaliteitscultuur als wezenlijk voor kwaliteitsborging en
kwaliteitsverbetering en is daarom het platform Q&A gestart.