Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Over NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

 

De taken en werkwijze van de NVAO zijn in wetgeving vastgelegd. Haar hoofdtaken zijn:

 

  1. het beoordelen en het borgen van het niveau en de kwaliteit van het hoger onderwijs* in Nederland en Vlaanderen;
  2. het bevorderen van de kwaliteitscultuur binnen het hoger onderwijs.

 

De NVAO vervult deze taken in internationaal perspectief en in de context van het Europese Bolognaproces.

 

Bij het uitoefenen van haar taken is de NVAO duidelijk naar de samenleving en alle betrokkenen in het hoger onderwijs, en respectvol ten aanzien van de autonomie van de instellingen en hun primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs.

 

*De NVAO verleent accreditatie aan bachelor- en masteropleidingen (van minimaal een jaar) in het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Korte(re) trainingen en cursussen worden niet geaccrediteerd.

  

organisatie NVAO 

contact NVAO

 

NVAO Strategie 2013-2016 / (English)

NVAO Jaarverslag 2013 / (English)

NVAO Strategie 2012-2016 / (English)

overige jaarverslagen en publicaties

wetgevingNVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Parkstraat 28

2514 JK Den Haag

Postbus 85498
2508 CD Den Haag

contact / route