Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Over NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij Verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

 

De taken en werkwijze van de NVAO zijn in wetgeving vastgelegd. Haar hoofdtaken zijn:

 

  1. het beoordelen en het borgen van het niveau en de kwaliteit van het hoger onderwijs* in Nederland en Vlaanderen;
  2. het bevorderen van de kwaliteitscultuur binnen het hoger onderwijs.

 

De NVAO vervult deze taken in internationaal perspectief en in de context van het Europese Bolognaproces (zie onder). Bij het uitoefenen van haar taken is de NVAO duidelijk naar de samenleving en alle betrokkenen in het hoger onderwijs en respectvol ten aanzien van de autonomie van de instellingen en hun primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs.

 

NVAO Strategie 2013-2016 / (English)

NVAO Jaarverslag 2013 / (English)

NVAO Strategie 2012-2016 / (English)

overige jaarverslagen en publicaties

wetgeving

Europese Bolognaproces

De Nederlandse en Vlaamse accreditatiestelsels vloeien voort uit de afspraken van de Europese ministers van Onderwijs in 1999 in Bologna om in het hoger onderwijs de bachelor-masterstructuur in te voeren. Om internationaal opleidingen goed met elkaar te kunnen vergelijken, is het van belang om op onafhankelijke wijze vast te kunnen stellen of het hoger onderwijs voldoet aan bepaalde (gemeenschappelijke) kwaliteitseisen. Veel landen besloten daarom naast de bachelor-masterstructuur tevens een accreditatiestelsel in het hoger onderwijs te introduceren. In 2002 startte het accreditatiestelsel in Nederland, in 2005 in Vlaanderen.

Nederland en Vlaanderen hebben voor de uitvoering van het accreditatiestelsel in 2003 bij Verdrag de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) opgericht, als opvolger van de Nederlandse Accreditatieorganisatie (NAO). De NVAO verkreeg in 2005 rechtspersoonlijkheid.

De NVAO verleent accreditatie aan bachelor- en masteropleidingen (van minimaal een jaar) in het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Korte(re) trainingen en cursussen worden niet geaccrediteerd.
NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Parkstraat 28

2514 JK Den Haag

Postbus 85498
2508 CD Den Haag

contact / route