Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Macrodoelmatigheid

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen moeten over een positief doelmatigheidsbesluit beschikken voordat een toets nieuwe opleiding bij de NVAO kan worden aangevraagd. 

 

Op 29 november 2013 keurde de Vlaamse Regering het Besluit betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs goed. Deze commissie hoger onderwijs adviseert de regering over macrodoelmatigheid, kwaliteitszorg en anderstaligheid van opleidingen en vervangt de Erkenningscommissie Hoger onderwijs en de Commissie HBO. 

 

Wanneer de erkenning is toegekend, kan de instelling binnen 15 kalenderdagen een toets nieuwe opleiding aanvragen bij de NVAO. Daarna worden nieuwe opleidingen opgenomen in het Hogeronderwijsregister (HOR) en kunnen ze van start gaan.

 

Aanvraagsjabloon nieuwe opleiding ambtshalve geregistreerde instellingen macrodoelmatigheidstoets 2013