Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Internationaal beleid

De NVAO vervult haar taken in internationaal perspectief en in de context van het Europese Bolognaproces. De NVAO is als binationale organisatie uniek in het Europese hoger onderwijs. De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen biedt bijzondere mogelijkheden om in vele opzichten actief en permanent van elkaars ervaringen te leren en te profiteren.

 

De NVAO maakt deel uit van drie internationale netwerken van kwaliteitszorgorganisaties in het hoger onderwijs: het lidmaatschap van deze netwerken draagt bij aan het opbouwen van relaties met experts die aan verschillende beoordelingen kunnen deelnemen. Door internationale samenwerking beoogt de NVAO tevens de best mogelijke vormen van externe kwaliteitsbeoordeling te vinden.

 

Op internationaal terrein ligt het accent op het uitbreiden van de werking van wederzijdse erkenning van accreditatiebesluiten; de accreditatie van joint programmes; instellingsaudits en het uitbreiden van de Europese website Qrossroads. Bestuursleden en medewerkers van de NVAO verzorgen regelmatig presentaties voor en nemen deel aan diverse internationale bijeenkomsten. 

 

 

In 2010 is de Europese hogeronderwijsruimte (EHEA) geintroduceerd in aansluiting op de in Bologna gemaakte afspraken om het hoger onderwijs internationaal beter op elkaar af te stemmen.

Nederland en Vlaanderen komen regelmatig met de andere regio's bijeen om de stand van zaken te bespreken (2001 Praag; 2003 Berlijn; 2005 Bergen; 2007 Londen; 2009 Leuven; 2012 Boekarest; 2015 Yerevan - ArmeniĆ«).


De volgende Bologna-conferentie is in 2018 in Parijs.