Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Erkenning

Nederland

De in Nederland wettelijk erkende hogeronderwijs-opleidingen en -instellingen (universiteiten, hogescholen en door de overheid erkende rechtspersonen voor hoger onderwijs) zijn geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

 

Registratie in het CROHO is een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's en graden/titels af te geven en voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten. Voor opname in het CROHO is accreditatie door de NVAO verplicht.

 

Wanneer een instelling graden en titulatuur verleent naar Nederlands recht zonder dat de desbetreffende opleiding is geaccrediteerd, dan is de instelling strafbaar (WHW, artikel 15.6). Instellingen kunnen wel graden en titulatuur verlenen die zijn gebaseerd op buitenlands recht (voor Nederland moeten deze worden gewaardeerd). Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bereidt een wetsvoorstel voor om de begrippen ‘universiteit’ en ‘hogeschool’ beter te beschermen.

 

Vlaanderen

De Vlaamse overheid erkent twee soorten hogeronderwijsinstellingen: ambtshalve geregistreerde instellingen (inclusief universiteiten en hogescholen) en geregistreerde instellingen. 

De wettelijk erkende hogeronderwijsopleidingen en -instellingen zijn opgenomen in het Hogeronderwijsregister (HOR). 
Alleen deze instellingen mogen erkende bachelor- en masterdiploma's uitreiken.  

 

Registratie in het HOR is een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid en voor het recht om erkende diploma's en graden/titels af te geven. Voor opname in het HOR is accreditatie door de NVAO verplicht.

 

Wanneer een instelling is gevestigd in Brussel of Wallonië en is erkend door de Franse Gemeenschap dan wordt dit vermeld in hun Annuaires.