Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Publicaties en downloads

Beoordelingskaders

NVAO-beoordelingskaders, protocollen en handleidingen 

 

Overzichten

overzichten beoordelingen NVAO

woordenlijst NL / glossary English / vertaling NL - English

 

NVAO Jaarverslagen

2013 - Summary2012Summary  /  2011 - Summary  /  2010Summary   

2009  /  2008  /  2007 - erratum  /  2006  /  2005  /  2004  /  2003

 

Publicaties

2015

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers 2015


2014

NVAO-LOCO Kenniscocreatie kwaliteitscultuur HBO-bachelors Communicatie 2014

Final Report ARQATA May 2014

NVAO MOOCs en online HO een verkenning 2014

NVAO MOOCs and online HE, A survey June 2014

Samenwerkingsprotocol Inspectie van het Onderwijs - NVAO


2013

NVAO Strategie 2013 - 2016

NVAO Evaluatie Accreditatiestelsel Nederland 2011-2013

Magazine NVAO Voorjaarscongres / PDF-versie


2012

Report of the panel of the external review of NVAO (European Association Quality Assurance ENQA)

Peaks in sight - Research Master Review 2011

Reactie NVAO rapport "Goed verkort?", Inspectie van het Onderwijs

NVAO Strategie 2012-2016 / (English version)


2011

Assessment of Internationalisation - An evaluation of NVAOs pilot procedures

Evaluatieve gesprekken in Vlaanderen: thematische samenvatting bevindingen NVAO

Tussentijds NVAO rapport verbeterpotentie vier opleidingen Inholland

Q&A magazine Over de grenzen (nr. 3)


2010

The Quality of internationalisation of Higher Education in Europe: Towards a European Certificate, Hans de Wit, University of Applied Sciences Amsterdam

A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles

Analyse visitatierapporten kunstvakopleidingen 

Leereffectenrapport proefprojecten HBO5

Q&A magazine Kwaliteitslustrum (nr. 1)

Q&A magazine Nieuw stelsel (nr. 2)

Vijf jaar NVAO. Kwaliteit Getoetst


2008

Opleiden in de school Advies (3)

Opleiden in de school Praktijk (2)

NVAO aanvulling Strategische Beleidsverklaring


2007

Opleiden in de school Studie (1) 

Research Master Review 2007 / (English version)

NVAO External Review and Self-evaluation Report 2007

NVAO Strategische Beleidsverklaring


2006

NVAO Kwaliteitsverklaring

  

Verdrag Vlaamse Gemeenschap van BelgiĆ« - Koninkrijk der Nederlanden

Protocol tot wijziging van het Verdrag (2013)

Verdrag (2003) / (English)

Verdrag incl. memorie van toelichting en bestuursreglement