Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English Twitter/NVAO


Aanvraag indienen Nederland

Algemeen

Het instellingsbestuur is verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag.

Na intake en toewijzing van het dossier ontvangt u via e-mail een bevestiging van uw aanvraag en informatie over de behandelaar en het dossiernummer.

De financiĆ«le bijdrage (zie tarieven) betaalt u na ontvangst van het betalingsverzoek van de NVAO dat wordt meegeleverd met de bevestiging van uw aanvraag. Bij betaling s.v.p. het door de NVAO aangegeven dossiernummer vermelden. 

 

Aanvraag indienen

Alle aanvragen worden digitaal ingediend via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb) aan de NVAO en via de post (maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 uur). De aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer het gehele aanvraagdossier ook in papieren vorm is ingediend: 
 

 aanvraag  indienen  samenstelling dossier  kader
 aanvullende toelatingseisen bachelor  e-mail + post: 2 ex  zie protocol, hoofdstuk 4  protocol

 associate degree bestaand beperkt / uitgebreid

 associate degree nieuw beperkt / uitgebreid

 e-mail + post: 2 ex

 e-mail + post: 7 ex

 -

 zie kader, par. 2.4

 kader bestaand

 kader nieuw

 instellingstoets kwaliteitszorg  vanaf 2015  -  -

 joint degree bestaand

 joint degree nieuw

 joint programme bestaand

 joint programme nieuw

 e-mail + post: 2 ex

 e-mail + post: 7 ex

 -

 -

 zie protocol, hoofdstuk 3

 zie protocol, hoofdstuk 3

 -

 -

 protocol

 protocol

 zie opleidingsbeoordeling

 zie toets nieuwe opleiding

 naamswijziging tussentijds  e-mail + post: 2 ex  -  -
 onderzoeksmaster (1 maart / 1 sept)

 e-mail + post: 10 ex

 zie kader, par. 2.5  kader

 opleidingsbeoordeling beperkt

 opleidingsbeoordeling uitgebreid

 e-mail + post: 2 ex 
 e-mail + post: 2 ex

 -

 -

 kader beperkt / indicatoren / handreiking

 kader uitgebreid / indicatoren / handreiking

 toets nieuwe opleiding beperkt / uitgebreid

 e-mail + post: 7 ex  zie kader, par. 2.6 of 3.6  kader
 rechtspersoon voor hoger onderwijs (erkenning instelling)  e-mail + post: 7 ex  zie kader, par. 3.6  kader uitgebreide toets nieuwe opleiding
 verbreding opleiding (planningsneutrale conversie)  e-mail + post: 2 ex  zie protocol  protocol
 verlenging studieduur   e-mail + post: 2 ex  zie protocol, par. 3.2  protocol

 

 

Elektronisch aanvraagformulier

Het elektronische aanvraagformulier wordt automatisch verzonden naar de NVAO. U ontvangt een afschrift op het ingevulde e-mailadres bij de contactgegevens. Na de intake van uw aanvraag en de toewijzing aan een behandelend medewerker stuurt de NVAO u via e-mail een ontvangstbericht over informatie over de behandeling van uw dossier en het dossiernummer.

 

1. u kiest een aanvraag waarna het bijbehorende formulier verschijnt. Vul s.v.p. zoveel mogelijk de verplichte velden in;
2. vul na "volgende stap" op pagina 2 de contact- en factuurgegevens in;
3. na toevoeging van de bijlagen (max. 15 Mb) kunt u het formulier verzenden (NB zijn de bestanden groter, verzend uw aanvraag dan via e-mail - max. 50 Mb)

 

Kies hieronder uw aanvraag:NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Parkstraat 28

2514 JK Den Haag

Postbus 85498
2508 CD Den Haag

contact / route