Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English Twitter/NVAO


Aanvraag indienen Nederland

Algemeen

 • Het instellingsbestuur is verantwoordelijk voor het indienen van de accreditatieaanvraag.
 • De aanvraag kan pas in behandeling worden genomen wanneer deze ook in papieren vorm, conform de gangbare procedurele regels, is ingediend.
 • Na intake en toewijzing van het dossier ontvangt u via e-mail een bevestiging van uw aanvraag en informatie over de behandelaar en het dossiernummer.
 • De financiële bijdrage (zie tarieven) betaalt u na ontvangst van het betalingsverzoek van de NVAO dat wordt meegeleverd met de bevestiging van uw aanvraag. Bij betaling s.v.p. het door de NVAO aangegeven dossiernummer vermelden. 
 • U kunt uw aanvraag digitaal indienen. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer het gehele aanvraagdossier ook in papieren vorm, conform de gangbare procedurele regels, is ingediend. 
   

Instellingstoets kwaliteitszorg

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen vanaf 2015 bij de NVAO de instellingstoets kwaliteitszorg aanvragen, tenzij de NVAO eerder capaciteit beschikbaar heeft. 

 

(Beperkte/uitgebreide) opleidingsbeoordeling (accreditatie bestaande opleiding) / onderzoeksmaster

Op papier via de post EN via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max 50 Mb bijlagen), d.m.v. ingevulde handreiking opleidingsbeoordeling Nederland (.doc)
NB U hoeft GEEN elektronisch aanvraagformulier te gebruiken (zie onder punt 2 voor toelichting aan te leveren stukken).

 

Vereist aantal kopieën van het papieren aanvraagdossier: 4

Vereist aantal kopieën van het papieren aanvraagdossier onderzoeksmaster: 10

 

 1. Het instellingsbestuur dient de accreditatie van een Nederlandse bestaande opleiding uiterlijk een jaar voor het einde van de huidige accreditatietermijn aan te vragen.
 2. De aan te leveren - en bij het locatiebezoek ter inzage te stellen - informatie vindt u in het beoordelingskader opleidingsbeoordeling beperkt / uitgebreid en de indicatoren en definities basisgegevens opleidingsbeoordelingen. Gebruik voor aanlevering van de gegevens de handreiking opleidingsbeoordeling Nederland (.doc) (u hoeft GEEN elektronisch aanvraagformulier te gebruiken).
 3. De NVAO moet voorafgaande aan de beoordeling de samenstelling van het betrokken panel accorderen. 
 4. Hogeronderwijsinstellingen kunnen voor het beoordelen van een bestaande opleiding een evaluatiebureau inschakelen (ook dan moet het panel voorafgaand aan de visitatie ter accordering worden voorgedragen aan de NVAO).
 5. De NVAO beoordeelt of de opleiding voldoet aan de eisen zoals die staan beschreven in het beoordelingskader.

 

(Beperkte/uitgebreide) toets nieuwe opleiding / rechtspersoon voor hoger onderwijs

Op papier via de post EN via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max 50 Mb bijlagen of via het elektronisch aanvraagformulier (zie onderaan pagina) 

Zie onder punt 1. voor toelichting aan te leveren stukken.   

 

Vereist aantal kopieën van het papieren aanvraagdossier: 7

Vereist aantal kopieën van het papieren aanvraagdossier onderzoeksmaster: 10 

 

 1. De aan te leveren - en bij het locatiebezoek ter inzage te stellen - documentatie voor de toets nieuwe opleiding vindt u in de beoordelingskaders toets nieuwe opleiding en de handreiking toets nieuwe opleiding Nederland. Voor de aanvraag "rechtspersoon voor hoger onderwijs" geldt het uitgebreide beoordelingskader toets nieuwe opleiding.
 2. De NVAO geeft bij een toets nieuwe opleiding aan tot welk domein de nieuwe opleiding behoort. U wordt verzocht bij de aanvraag gemotiveerd aan te geven welk domein u voor de opleiding passend acht. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) kent de volgende domeinen: Onderwijs; Landbouw en natuurlijke omgeving; Natuur; Techniek; Gezondheidszorg; Economie; Recht; Gedrag en maatschappij; Taal en Cultuur en Sectoroverstijgend (meer domeinen van toepassing).
 3. De NVAO stelt voor een toets nieuwe opleiding het panel samen. 
 4. De NVAO toetst of de opleiding voldoet aan de eisen zoals die staan beschreven in het beoordelingskader. 

 

Elektronisch aanvraagformulier

Het elektronische aanvraagformulier wordt automatisch verzonden naar de NVAO. U ontvangt een afschrift op het ingevulde e-mailadres bij de contactgegevens. Na de intake van uw aanvraag en de toewijzing aan een behandelend medewerker stuurt de NVAO u via e-mail een ontvangstbericht over informatie over de behandeling van uw dossier en het dossiernummer.

 

1. u kiest een aanvraag waarna het bijbehorende formulier verschijnt. Vul s.v.p. zoveel mogelijk de verplichte velden in;
2. vul na "volgende stap" op pagina 2 de contact- en factuurgegevens in;
3. na toevoeging van de bijlagen (max. 15 Mb) kunt u het formulier verzenden (NB zijn de bestanden groter, verzend uw aanvraag dan via e-mail - max. 50 Mb)

 

Kies hieronder uw aanvraag: